Όλα Για Την Υγεία - Να Γνωρίζει Τα Πάντα Πια. Νιώθω Καλά., August 2022