Όλα Για Την Υγεία - Να Γνωρίζει Τα Πάντα Πια. Νιώθω Καλά., November 2023