ΕΊΝΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑΚΉ ΝΌΣΟΣ ΜΈΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΌΜΟΥ ΧΡΌΝΙΑΣ ΚΌΠΩΣΗΣ; - CFS - ΙΝΟΜΥΑΛΓΊΑ

Είναι η καρδιακή νόσος μέρος του συνδρόμου χρόνιας κόπωσης;Επιλογή Συντάκτη
Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε πόνο στον αυχένα με κρύο;
Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε πόνο στον αυχένα με κρύο;
Μελέτες έχουν αρχίσει να δείχνουν μια σχέση μεταξύ του συνδρόμου χρόνιας κόπωσης και των ανωμαλιών της καρδιάς, οδηγώντας σε αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας.