ΣΎΝΔΡΟΜΟ RAYNAUD ΣΤΗΝ ΙΝΟΜΥΑΛΓΊΑ ΚΑΙ ME / CFS - CFS - ΙΝΟΜΥΑΛΓΊΑ

Σύνδρομο Raynaud στην ινομυαλγία και ME / CFSΕπιλογή Συντάκτη
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Το σύνδρομο Raynaud είναι συχνό στην ινομυαλγία και το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης. Μάθετε για αυτήν την αιτία εξαιρετικά κρύων χεριών και ποδιών.