ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΟΥ SEID: ΑΣΘΈΝΕΙΑ ΔΥΣΑΝΕΞΊΑΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ ΆΣΚΗΣΗ - CFS - ΙΝΟΜΥΑΛΓΊΑ

Επισκόπηση του SEID (Ασθένεια δυσανεξίας συστηματικής άσκησης)Επιλογή Συντάκτη
Η μπανάνα ομιλίας σε ένα ηχογράφημα
Η μπανάνα ομιλίας σε ένα ηχογράφημα
Λάβετε έναν ορισμό του SEID (ασθένεια δυσανεξίας στη συστηματική άσκηση) και δείτε γιατί προβλήθηκε ως νέο όνομα για το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης.