ΒΌΤΑΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΈΣ ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ ΓΙΑ ΧΑΠ - ΧΑΠ

Βότανα και εναλλακτικές θεραπείες για ΧΑΠΕπιλογή Συντάκτη
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Συχνά συζητούνται φυτικά φάρμακα για την πρόληψη και τη θεραπεία των εξάρσεων ΧΑΠ, αλλά υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία που υποστηρίζουν τη χρήση και τις παρενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη.