ΚΟΙΝΈΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΘΕΡΑΠΕΊΑΣ ΓΙΑ ΧΑΠ ΣΤΑΔΊΟΥ IV - ΧΑΠ

Επιλογές θεραπείας για ΧΑΠ σταδίου IVΕπιλογή Συντάκτη
Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε πόνο στον αυχένα με κρύο;
Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε πόνο στον αυχένα με κρύο;
Στάδιο IV ΧΑΠ (ή ΧΑΠ τελικού σταδίου) σχετίζεται με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και άλλα συμπτώματα, πολλά από τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν ή να ανακουφιστούν.