ΠΏΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΝ ΤΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΤΌΝΑ ΩΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΝΉΣΕΩΝ - ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΉ ΥΓΕΊΑ

Πώς λειτουργούν τα σπερματοκτόνα ως έλεγχος των γεννήσεωνΕπιλογή Συντάκτη
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Το σπερματοκτόνο είναι ένας τύπος μεθόδου ελέγχου των γεννήσεων που ακινητοποιεί το σπέρμα. Τα σπερματοκτόνα διατίθενται σε διάφορες μορφές, όπως ζελέ, αφρός, κρέμα και φιλμ.