ΕΎΘΡΑΥΣΤΟΣ ΔΙΑΒΉΤΗΣ: ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΚΑΙ ΆΛΛΑ - ΔΙΑΒΉΤΗΣ ΤΎΠΟΥ 2

Τι είναι ο εύθραυστος διαβήτης;Επιλογή Συντάκτη
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Ο εύθραυστος διαβήτης, ή ο ευάλωτος διαβήτης, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον πολύ δύσκολο να ελεγχθεί διαβήτη τύπου 1 και μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες διακυμάνσεις στα σάκχαρα του αίματος.