Η ΣΧΈΣΗ ΜΕΤΑΞΎ ΣΤΈΡΗΣΗΣ ΎΠΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΆΘΛΙΨΗΣ - ΨΥΧΙΚΉ ΥΓΕΊΑ

Η σχέση μεταξύ ύπνου και κατάθλιψηςΕπιλογή Συντάκτη
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Η στέρηση του ύπνου και η κατάθλιψη συχνά συμβαδίζουν. Η κατανόηση του πολύπλοκου δεσμού μεταξύ τους μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των συμπτωμάτων και των δύο.