ΣΤΆΠΙΑ: ΑΝΑΤΟΜΊΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΝΑΤΟΜΊΑ

Η ανατομία των οστών StapesΕπιλογή Συντάκτη
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Το stapes είναι το μικρότερο οστό στο σώμα που βρίσκεται στο μεσαίο αυτί. Παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ικανότητά μας να ακούμε.