ΣΤΆΔΙΟ 4 ΚΑΡΚΊΝΟΣ ΤΟΥ ΉΠΑΤΟΣ: ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΚΑΙ ΆΛΛΑ - ΚΑΡΚΊΝΟΣ

Τι είναι ο καρκίνος του ήπατος σταδίου 4;Επιλογή Συντάκτη
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Ο καρκίνος στο ήπαρ (ηπατώωμα ή ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα) που είναι το στάδιο 4 έχει εξαπλωθεί πέρα ​​από το ήπαρ σε άλλα όργανα ή λεμφαδένες.