ΣΤΆΔΙΟ 3 ΚΑΡΚΊΝΟΣ: ΟΡΙΣΜΌΣ, ΔΙΆΓΝΩΣΗ, ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΠΡΌΓΝΩΣΗ - ΚΑΡΚΊΝΟΣ

Τι είναι ο καρκίνος του σταδίου 3;Επιλογή Συντάκτη
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Οι γιατροί διαγιγνώσκουν τον καρκίνο του σταδίου 3 όταν ο όγκος είναι μεγαλύτερος ή έχει εξαπλωθεί στους γύρω ιστούς ή στους λεμφαδένες. Μάθετε πώς η σταδιοποίηση επηρεάζει την πρόγνωση.