ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΊ ΙΣΤΌΤΟΠΟΙ ΛΕΞΙΚΏΝ ΝΟΗΜΑΤΙΚΉΣ ΓΛΏΣΣΑΣ - ΑΚΡΌΑΣΗ-LOSSDEAFNESS

Διαδικτυακοί ιστότοποι λεξικών νοηματικής γλώσσαςΕπιλογή Συντάκτη
Η μπανάνα ομιλίας σε ένα ηχογράφημα
Η μπανάνα ομιλίας σε ένα ηχογράφημα
Μάθετε πού μπορείτε να βρείτε ένα λεξικό νοηματικής γλώσσας στο διαδίκτυο εάν πρέπει να ξέρετε πώς να υπογράψετε μια λέξη ή θέλετε να δημιουργήσετε το λεξιλόγιο υπογραφής σας.