Η ΣΧΈΣΗ ΜΕΤΑΞΎ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΎ ΟΙΔΉΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΉΤΗ - ΔΙΑΒΉΤΗΣ ΤΎΠΟΥ 2

Η σχέση μεταξύ περιφερικού οιδήματος και διαβήτηΕπιλογή Συντάκτη
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Το περιφερικό οίδημα, μια συλλογή υγρών στα κάτω άκρα, ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο για άτομα με διαβήτη. Μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτήν την κατάσταση.