ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΉΣ Ή ΤΕΡΜΑΤΙΚΉΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΉΣ - ΤΈΛΟΣ ΤΟΥ ΚΎΚΛΟΥ ΖΩΉΣ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΊΕΣ

Επισκόπηση παρηγορητικής ή τερματικής καταστολήςΕπιλογή Συντάκτη
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Παρά την καλύτερη ανακουφιστική φροντίδα, μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να ανακουφίσουν επαρκώς από τα βάσανα τους και μπορεί να χρειάζονται καταπραϋντική καταστολή για να αποφύγουν την ταλαιπωρία.