ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΌΣ ΚΑΡΚΊΝΟΣ: ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ - ΚΑΡΚΊΝΟΣ

Τι είναι ο μεταστατικός καρκίνος;Επιλογή Συντάκτη
Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε πόνο στον αυχένα με κρύο;
Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε πόνο στον αυχένα με κρύο;
Ο μεταστατικός καρκίνος είναι ο καρκίνος που έχει εξαπλωθεί από το μέρος του σώματος από όπου ξεκίνησε (η κύρια περιοχή) σε άλλα μέρη του σώματος.