ΜΈΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΚΟΛΊΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΉΣ (ΔΎΣΠΝΟΙΑ) ΣΤΗ ΧΑΠ - ΧΑΠ

Μέτρηση της δυσκολίας της αναπνοής (Δύσπνοια) στη ΧΑΠΕπιλογή Συντάκτη
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Η μέτρηση της δύσπνοιας (δύσπνοια) είναι δύσκολη καθώς καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την αντίληψη ενός ατόμου για αναπηρία.