ΠΏΣ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΆΒΕΤΕ ΠΑΙΔΙΆ ΚΩΦΏΝ / ΗΟΗ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ ΣΑΣ - ΑΚΡΌΑΣΗ-LOSSDEAFNESS

Συμπεριλαμβανομένων κωφών και ατόμων με προβλήματα ακοής στην τάξηΕπιλογή Συντάκτη
Η μπανάνα ομιλίας σε ένα ηχογράφημα
Η μπανάνα ομιλίας σε ένα ηχογράφημα
Οι καθηγητές ακρόασης που βρίσκουν ότι έχουν κωφά παιδιά στις τάξεις τους συχνά χρειάζονται συμβουλές. Αυτές οι συμβουλές προέρχονται από την εμπειρία του συγγραφέα.