ΚΥΣΤΙΚΉ ΊΝΩΣΗ: ΑΙΤΊΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΎΝΟΥ - ΚΥΣΤΙΚΉ ΊΝΩΣΗ,

Αιτίες της κυστικής ίνωσηςΕπιλογή Συντάκτη
Η μπανάνα ομιλίας σε ένα ηχογράφημα
Η μπανάνα ομιλίας σε ένα ηχογράφημα
Η κυστική ίνωση είναι μια κληρονομική, απειλητική για τη ζωή ασθένεια που προκαλείται από ένα γενετικό ελάττωμα που οδηγεί στη συσσώρευση βλέννας στους πνεύμονες και σε άλλα ζωτικά όργανα.