ΠΟΣΟΣΤΆ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΈΓΧΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΝΉΣΕΩΝ - ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΉ ΥΓΕΊΑ

Αποτελεσματικότητα και σύγκριση των γεννήσεωνΕπιλογή Συντάκτη
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Η αποτελεσματικότητα του ελέγχου των γεννήσεων αποτελεί πρόβλημα κατά την επιλογή της αντισύλληψης και εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες. Δείτε τις λεπτομέρειες εδώ.