ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΌΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΌΣ ΣΤΗΝ ΚΥΣΤΙΚΉ ΊΝΩΣΗ - ΚΥΣΤΙΚΉ ΊΝΩΣΗ,

Βακτηριακός αποικισμός στην κυστική ίνωσηΕπιλογή Συντάκτη
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Μάθετε για τον αποικισμό και τι σημαίνει για τα άτομα με κυστική ίνωση, συμπεριλαμβανομένων των παθογόνων που αποικίζουν τους πνεύμονες όπως το Pseudomonas.