ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΆ - ΠΑΙΔΙΆ ΥΓΕΊΑΣ

Επισκόπηση των θεραπειών για την ανεμοβλογιάΕπιλογή Συντάκτη
Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε πόνο στον αυχένα με κρύο;
Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε πόνο στον αυχένα με κρύο;
Δεν υπάρχει θεραπεία, αλλά υπάρχουν πολλές θεραπείες για την ανεμοβλογιά, όπως θεραπείες στο σπίτι και εξωχρηματιστηριακά φάρμακα για την ανακούφιση από τον κνησμό και άλλα συμπτώματα.