ΆΤΥΠΗ ΚΑΤΆΘΛΙΨΗ: ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ, ΑΙΤΊΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΨΥΧΙΚΉ ΥΓΕΊΑ

Τι είναι η άτυπη κατάθλιψη;Επιλογή Συντάκτη
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Η άτυπη κατάθλιψη είναι ένας τύπος κλινικής κατάθλιψης με άτυπα χαρακτηριστικά. Μάθετε για τα κοινά χαρακτηριστικά, τις αιτίες και τη θεραπεία.